Smarta hemmet

Ta kontroll över ditt hemmet även när du inte är där

Fibaro är ett smart och lätthanterligt system med utmärkande funktioner, ett komplett ekosystem anpassat för hemmets olika funktioner och boende. Plattformen är öppen och kan styra de flesta produkter även om du inte är hemma.

Tjänster som:

  • Automatisera när lamporna skall tändas och släckas
  • Se när någon kommer hem
  • Larma hemmet och övervaka vad som händer där hemma
  • Vem är det som ringer på din dörr?
  • Brandlarmet meddelar dig om det finns några misstankar eller detekterar brand
  • Prata med de som är hemma direkt via kameran
  • Öppna garageporten när du närmar dig
  • Övervaka vatten och andra känsliga punkter

Kontakta oss och berätta vad du vill göra, så hjälper vi dig till rätt lösning.

Ett smart hem som fungerar

Z-Wave är ett trådlöst kommunikationsprotokoll utvecklat för hemautomation i syfte att på ett stabilt och driftsäkert sätt kunna styra elektronik i bland annat hushåll och kontor. Protokollet utvecklades från början av det danska startup-företaget Zen-Sys och köptes upp av amerikanska Sigma Designs år 2008.

Europeiska Z-Wave-produkter kommunicerar på radiofrekvens 868,42 MHz. Kommunikationen mellan enheterna är utvecklad för att ha snabb responstid och stabilitet, vilket gör att signalerna är svåra att störa ut. Enheter med Z-Wave är strömsnåla och drivs antingen med direkt strömförsörjning eller batteridrift.

Varje Z-Wave-nätverk är uppbyggt kring en kontrollenhet som skickar ut signaler trådlöst till enheter som anslutits till nätverket. Nätverk med Z-Wave-produkter knyts ihop till ett så kallat mesh-nätverk, vilket innebär att alla enheter som inkluderats i nätverket är kapabla att kommunicera med varandra. När en signal skickas från kontrollenheten kan andra enheter i nätverket vid behov agera mellanhand för att signalen ska komma till rätt enhet. Detta innebär i sin tur att Z-wave-nätverket kan byggas ut för att transportera signaler över långa sträckor.

Kontrollenheter kan styras manuellt av användare samt automatiskt efter specifika händelser eller tidsscheman. Att styra sitt Z-Wave-nätverk på avstånd görs med enkelhet via webbläsare och mobilapplikationer. Eftersom alla enheter med Z-Wave är programmerade att rapportera aktuell status till kontrollenheten ser användaren direkt i det grafiska gränssnittet att signalen kommit fram.